Studentski predstavnici u Vijeću Odsjeka

Pozivaju se studenti 1. godine preddiplomskoga te 1. godine diplomskoga studija povijesti umjetnosti da odrede studentske predstavnike i njihove zamjenike u Vijeću Odsjeka za akad. god. 2015./2016., te da dostave podatke (ime i prezime stud. predstavnika, godina studija, email adresa, broj telefona) u tajništvo Odsjeka, najkasnije do 30. rujna 2015. godine. Određuje se po jedan predstavnik i jedan zamjenik za pojedinu godinu studija.

ažurirano: 23 Listopad, 2015