Javna obrana teme doktorskog rada – Ivana Udovičić – 4. 10. 2021.

Javna obrana teme doktorskog rada kolegice Ivane Udovičić (»Socijalna umjetnost u Bosni i Hercegovini«, mentor: izv. prof. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić), održat će se u ponedjeljak, 4. listopada 2021. uživo u prostoriji A-126 na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i virtualno putem platforme Microsoft Teams s početkom u 9 sati. Sastav stručnoga povjerenstva je: prof. dr. sc. Frano Dulibić, izv. prof. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić i dr. sc. Petar Prelog, znan. sav. (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb).

Javnost obrani može pristupiti isključivo na daljinu i to putem sljedeće poveznice.

Nakon otvaranja poveznice izaberite opciju »Nastavite u ovom pregledniku (web browser)« ili »Otvorite u MS Teamsu«. U slučaju poteškoća s pristupom, ljubazno molimo da se javite na mail ppocanic@ffzg.hr.

ažurirano: 27 Rujan, 2021