Ispiti – dr. sc. M. Jurković

Ispitni rok 19. rujna 2022. za kolegije »Karolinška Istra«, »Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi« i »Starohrvatska umjetnost i kultura – povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka« pomaknut je na 16. rujna 2022.

ažurirano: 12 Rujan, 2022