Dodatni termin ispita – »Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka«

Usmeni ispit iz kolegija »Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka« održat će se u ponedjeljak, 13. srpnja 2015. godine, s početkom u 10 sati u kabinetu C-107.

ažurirano: 6 Srpanj, 2015