Poziv na predavanje

U okviru izbornog kolegija »Islamska arhitektura i umjetnost« na Katedri za turkologiju Filozofskog fakulteta, u četvrtak 11. lipnja u terminu 14-15.30 h (A-128) održat će se završno predavanje s temom »Tursko-islamska umjetnička baština u Hrvatskoj«, te u drugom dijelu gostujuće predavanje Alena Žunića, magistranda na smjeru teorije i filozofije arhitekture na GSD Harvard University, s temom »Geneza moderne i suvremene islamske arhitekture u Hrvatskoj«. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane slušače.

ažurirano: 10 Lipanj, 2015