Poziv studentima diplomskog studija – ljetna škola »Jadranske komune u mijenama ranog novog vijeka« (Zadar, 28. rujna – 4. listopada 2015.)

Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru u suradnji s Odjelom za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani i Odsjekom za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizirat će ljetnu školu namijenjenu studentima diplomskih studija sva tri Odjela.

Ljetna škola zamišljena je kao prvi u nizu susreta s okvirnom temom »Jadranske komune u mijenama ranog novog vijeka«, a u kojem će studenti kroz seriju predavanja i terenskih istraživanja nastojati steći uvid u važnije aspekte društvenih, urbanističkih, arhitektonskih i uopće promjena likovne kulture i ukusa naručitelja u ranom novom vijeku na primjeru Zadra. Ljetna škola sastojat će se od serije predavanja sveučilišnih nastavnika, studentskih terenskih istraživanja koja će završiti završnim izlaganjima i publikacijom, a trajat će od 28. rujna do 4. listopada 2015. godine.

Mentori studentskih istraživanja su doc. dr. sc. Renata Novak Klemenčič (Sveučilište u Ljubljani), izv. prof. dr. sc. Dubravka Botica i dr. sc. lvana Tomas, viša asistentica (Sveučilište u Zagrebu) te doc. dr. sc. Laris Borić (Sveučilište u Zadru), a na ljetnoj školi sudjeluju i prof. dr. sc. Emil Hilje, prof. dr. sc. Pavuša Vežić, doc. dr. sc. Serdo Dokoza, dr. sc. Divna Antonina Mrdeža, izv. prof., te dr. sc. Antonija Mlikota, viša asistentica.

Na ljetnoj školi će sa svakog odjela sudjelovati do pet studenata, a svim sudionicima bit će osiguran smještaj i prehrana. Molimo sve zainteresirane studente diplomskog studija 1. i 2. smjera da najkasnije do 30. lipnja dostave kratki životopis i prosjek ocjena Ivani Tomas (tomasi@ffzg.hr).

ažurirano: 11 Srpanj, 2015