Upis modula na diplomskom studiju (od ak. god. 2015./2016.)

Vijeće Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu donijelo je 10. veljače 2015. godine Odluku da se od akad. god. 2015/2016. studenti upisuju na module diplomskoga studija na temelju kriterija ocjena stečenih na preddiplomskom studiju. Odluka ne obuhvaća studente sa srodnih studija koji će moći ostvariti upis na diplomski studij na temelju mišljenja odsječkog koordinatora upisa na diplomski studij.

ažurirano: 1 Lipanj, 2015