Termini ispita u izvanrednom ispitnom roku (7.-30. travnja 2015.)

Prema odluci Dekanskog kolegija, izvanredni ispitni rok za sve studente održat će se od 7. do 30. travnja 2015. godine. U izvanrednom ispitnom roku odsjeci su dužni oglasiti najmanje jedan ispitni termin za ispite svih kolegija zimskog semestra ak. godine 2014./2015.

Na ispit u izvanrednom roku mogu izaći svi studenti koji su stekli pravo polaganja ispita iz pojedinog kolegija.

Termini ispita u izvanrednom ispitnom roku (7.-30. travnja 2015.)

dr. sc. Dubravka Botica, doc.

 • Arhitektura od XVI. do XVIII. stoljeća u srednjoj Europi – utorak, 21. IV. 2015., 10 h, C-104

dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof.

 • Autopsija, arhiv, atribucija; Hrvatska likovna baština »između gotike i baroka« – utorak , 14. IV. 2015., 12 h, C-106 (najava mailom na ttrska@ffzg.hr)

dr. sc. Franko Ćorić, doc.

 • Zaštita spomenika kulture; Svjetska kulturna baština – srijeda, 15. IV. 2015., 11 h, F-316

dr. sc. Dragan Damjanović, izv. prof.

 • Umjetnost XIX. stoljeća; Povijest arhitekture Zagreba; Izbor stila u arhitekturi XIX. stoljeća – četvrtak, 30. IV. 2015., 14 h, C-126

dr. sc. Frano Dulibić, izv. prof.

 • Osnove likovnih umjetnosti – četvrtak , 16. IV. 2015., 12.30 h, F-316

dr. sc. Jasenka Gudelj, doc.

 • Osnove arhitekture; izborni kolegiji – utorak, 7. IV. 2015., 14.30 h, C-104

dr. sc. Zlatko Jurić, red. prof.

 • Interpolacije I; Zaštita nepokretne baštine – utorak, 21. IV. 2015., 9.30 h, C-121

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof.

 • Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri; Odnos forme i fukcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi – srijeda, 29. IV. 2015., 10 h, C-107

dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, v. asist.

 • Umjetnost nakon 1900.; Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost – ponedjeljak, 13. IV. 2015., 17 h, A-126

dr. sc. Nikolina Maraković, doc.

 • Umjetnost oko godine 1000. – petak, 24. IV. 2015., 13 h, C-124
 • Zidno slikarstvo u Italiji od IV. do XIII. stoljeća – petak, 24. IV. 2015., 14 h, C-124

dr. sc. Predrag Marković, izv. prof.

 • Umjetnost gotike – srijeda, 22. IV. 2015., 10 h, C-106

dr. sc. Ana Munk, doc.

 • Umjetnost romanike; Umjetnost Trecenta – ponedjeljak, 20. IV. 2015., 15.30 h, A-126

dr. sc. Jasmina Nestić, v. asist.

 • Praktikum i izvođenje nastave I; Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti – srijeda, 22. IV. 2015., 11 h, C-104

dr. sc. Marko Špikić, izv. prof.

 • Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću; Roma instaurata: grad Rim od Petrarce do Rafaela; Konzerviranje europskih spomenika 1800.-1850. – srijeda, 15. IV. 2015., 11 h, F-316

dr. sc. Tanja Trška, v. asist.

 • Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća – utorak, 14. IV. 2015., 12 h, C-106 (najava mailom na ttrska@ffzg.hr)

dr. sc. Tin Turković, doc.

 • Umjetnost antike – četvrtak, 23. IV. 2015., 10 h, C-124

dr. sc. Maja Zeman, v. asist.

 • Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura istočne obale Jadrana – utorak, 7. IV. 2015., 14 h, C-124

ažurirano: 30 Travanj, 2015