Prijave tema diplomskih radova u ak. god. 2014./2015.

Prema odluci Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti donesenoj na 4. redovitoj sjednici dana 22. siječnja 2015. godine, molbe za odobrenje teme i imenovanje mentora diplomskih radova na Odsjeku za povijest umjetnosti u ak. god. 2014./2015. predaju se u tajništvo Odsjeka od 23. siječnja do 6. veljače 2015. godine. Molbu sačinjava ispunjeni obrazac za prijavu diplomskoga rada koji mora biti potpisan od strane predloženoga mentora.

Predložene teme i mentori diplomskih radova bit će odobreni na 5. redovitoj sjednici Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti dana 10. veljače 2015. godine.

Napomena: prema odluci Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti od 22. listopada 2009. godine, svaki mentor može preuzeti mentorstvo najviše pet diplomskih radova godišnje.

ažurirano: 11 Veljača, 2015