Izvanredni ispitni rok (1.-13. prosinca 2014.)

Izvanredni ispitni rok za sve studente održat će se od 1. do 13. prosinca 2014. godine. U izvanrednom ispitnom roku odsjeci su dužni oglasiti najmanje jedan ispitni termin za sve ispite svih kolegija zimskog i ljetnog semestra ak. god. 2013./2014. Na ispit u izvanrednom roku mogu izaći svi studenti koji su stekli pravo polaganja ispita iz pojedinog kolegija.

Termini ispita u izvanrednom ispitnom roku

dr. sc. Dubravka Botica, doc.

 • utorak, 9. prosinca 2014. u 10 sati, C-106 (Arhitektura renesanse i baroka; Arhitektura od XVI. do XVIII. stoljeća u srednjoj Europi; Pluralizam stilova u arhitekturi XVII. i XVIII. stoljeća)

dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof.

 • srijeda, 3. prosinca 2014. u 12 sati, C-106 (Likovne umjetnosti renesanse i baroka; Arhiv, autopsija, atribucijaIkonografija nakon Tridentskoga sabora; Hrvatska likovna baština “između gotike i baroka”; Oratores et scriptores: slika i riječ od Albertija do Paleottija); obavezna najava mailom na scvetnic@ffzg.hr

dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof. / dr. sc. Danko Šourek, viši asist.

 • srijeda, 3. prosinca 2014. u 10 sati, C-101 (Rim u Hrvatskoj: isusovci i likovne umjetnosti)

dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof. / dr. sc. Tanja Trška, viša asist.

 • srijeda, 3. prosinca 2014. u 12 sati, C-101 (Dubrovnik – Venecija – Marke: dubrovačko slikarstvo 1450.-1550.); obavezna najava mailom na ttrska@ffzg.hr

dr. sc. Dragan Damjanović, izv. prof.

 • četvrtak, 4. prosinca 2014. u 15.30 sati, C-126 (Umjetnost XIX. stoljeća; Izbor stila u arhitekturi XIX. stoljeća)

dr. sc. Dragan Damjanović, izv. prof. / dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, viša asist.

 • subota, 13. prosinca 2014. u 10 sati (Umjetnost nakon 1900.; Umjetnost Pariza u XIX. i XX. stoljeću; Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost)

dr. sc. Frano Dulibić, izv. prof.

 • (Osnove likovnih umjetnosti)

dr. sc. Frano Dulibić, izv. prof. / Josipa Alviž, asist.

 • (Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti)
 • (Hospitacije)
 • (Praktikum i izvođenje nastave I)

dr. sc. Frano Dulibić, izv. prof. / mr. sc. Ivan Bogavčić

 • (Metodika nastave povijesti umjetnosti)

dr. sc. Frano Dulibić, izv. prof. / dr. sc. Jasmina Nestić, viša asist.

 • petak, 12. prosinca 2014. u 14 sati, C-104 (Praktikum i izvođenje nastave II; Interdisciplinarnost u srednjoškolskoj nastavi povijesti umjetnosti)

dr. sc. Jasna Galjer, red. prof.

 • (Teorija i povijest povijesti umjetnosti)

dr. sc. Jasenka Gudelj, doc.

 • utorak, 2. prosinca 2014. u 14.30 sati, C-104 (Osnove arhitekture; Palladio i paladijanizam; Venice and the Architectural Heritage of the Croatian Coast)

dr. sc. Zlatko Jurić, red. prof.

 • utorak, 9. prosinca 2014. u 9.30 sati, C-121 (Zaštita spomenika; Interpolacije I; Interpolacije II; Zaštita nepokretne baštine; Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću)

dr. sc. Zlatko Jurić, red. prof. / dr. sc. Franko Ćorić, viši asist.

 • srijeda, 10. prosinca 2014. (Svjetska kulturna baština, Bečka škola povijesti umjetnosti i hrvatski spomenici); obavezna prethodna najava mailom na fcoric@ffzg.hr

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof.

 • utorak, 9. prosinca 2014. u 12 sati, C-107 (Karolinška Istra; Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri; Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi; Starohrvatska umjetnost i kultura)

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof. / dr. sc. Nikolina Maraković, doc.

 • (Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka)

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof. / Josipa Lulić, asist.

 • srijeda, 3. prosinca 2014. u 11 sati, C-124 (Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva)

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof. / dr. sc. Maja Zeman, viša asist.

 • (Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura istočne obale Jadrana; Rezidencijalna arhitektura rimskoga svijeta)

dr. sc. Nikolina Maraković, doc.

 • (Zidno slikarstvo u Italiji od IV. do XIII. st.)
 • (Umjetnost oko godine 1000.)

dr. sc. Ana Marinković, viši asist.

 • ponedjeljak, 1. prosinca 2014. u 14 sati, C-104 (Grobni spomenici od XI. do XV. stoljeća)

dr. sc. Predrag Marković, izv. prof.

 • četvrtak, 11. prosinca 2014. u 9 sati, C-106 (Umjetnost gotike; Dalmatinske katedrale; Gotička arhitektura Istre; Sakralna arhitektura XV. i XVI. stoljeća u Dalmaciji)

dr. sc. Dino Milinović, izv. prof.

 • (Umjetnost antike; Uvod u ikonologiju)

dr. sc. Ana Munk, doc.

 • srijeda, 3. prosinca 2014. u 16.15 sati, A-209 (Umjetnost romanike; Romaničko slikarstvo i kiparstvo u Francuskoj; Umjetnost Trecenta; Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća; Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries)

dr. sc. Marko Špikić, izv. prof.

 • srijeda, 10. prosinca 2014. (Otkrivanje Rima od Rafaela do Winckelmanna; Restauriranje u Italiji od Boita do danas; Arhitektonsko rekonstruiranje u Europi u XX. i XXI. stoljeću; Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću); obavezna prethodna najava mailom na mspikic@ffzg.hr

dr. sc. Tin Turković, doc. / Josipa Lulić, asist.

 • (Umjetnost starih civilizacija)

dr. sc. Tin Turković, doc. / dr. sc. Maja Zeman, viša asist.

 • (Trogir – grad spomenik. Antička i srednjovjekovna arhitektura i umjetnost Trogira i okolice)

ažurirano: 16 Prosinac, 2014