Znanstveno-stručni skup »Stoljeće nakon Laszowskog«

Znanstveno-stručni skup »Stoljeće nakon Laszowskog« održat će se 28. studenog 2014. u Hrvatskom državnom arhivu. Program skupa dostupan je u prilogu.

ažurirano: 30 Studeni, 2014