Termini ispita u ak. god. 2014./2015.

Termini ispita u ak. god. 2014./2015. – bolonjski program

Termini ispita u ak. god. 2014./2015. – predbolonjski program

Studenti koji su odslušali predmete iz prethodnih akademskih godina i ispunili uvjete za pristupanje ispitu, a nastava iz tog predmeta se ne izvodi u tekućoj akademskoj godini, trebaju izlazak na ispit najaviti predmetnom nastavniku/ispitivaču 8 dana prije ispitnog termina radi otvaranja ispitnog roka u ISVU.

Nije dozvoljeno pristupanje na ispite studentima koji izlazak nisu pravovremeno i valjano prijavili, putem studomata ili prijavnice. Isto tako, nije dozvoljena naknadna prijava ispita studenata u tajništvu Odsjeka. Svaka takva prijava bit će poništena i studentima će pristup ispitu koji nisu prijavili biti onemogućen.

Dodatni ispitni termini u jesenskom ispitnom roku (24. VIII. – 19. IX. 2015.)

dr. sc. Višnja Bralić

 • Zaštita pokretne baštine2. rujna 2015., 15 h, A-126

dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof. (za dodatni termin obavezna najava mailom na ttrska@ffzg.hr do 23. VIII.)

 • Likovne umjetnosti renesanse i baroka; Autopsija, arhiv, atribucija; Hrvatska likovna baština »između gotike i baroka«; Ikonografija nakon Tridentskoga sabora; Oratores et scriptores: slika i riječ od Albertija do Paleottija; Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII stoljeća: atribucija, stil, ikonografija; Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća (dr. sc. T. Trška) – 26. kolovoza 2015., 12 h, C-101

dr. sc. Franko Ćorić, doc.

 • Svjetska kulturna baština; Bečka škola povijesti umjetnosti i hrvatski spomenici; Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću8. rujna 2015., 10 h, D I

dr. sc. Dragan Damjanović, izv. prof.

 • Umjetnost XIX. stoljeća; Izbor stila u arhitekturi XIX. stoljeća; Povijest arhitekture Zagreba10. rujna 2015., 12.30 h, A-126

dr. sc. Jasna Galjer, red. prof.

 • Likovna kritika (predbolonjski program) – 25. kolovoza 2015., 8 h, D III7. rujna 2015., 10 h, D III
 • Povijest i teorija dizajna17. rujna 2015., 10 h, A-126

dr. sc. Jasenka Gudelj, doc.

 • Palladio i paladijanizam; Renesansa antike; Osnove arhitekture; Dubrovnik: History of Architecture and Urban Planning7. rujna 2015., 14 h, C-104

dr. sc. Zlatko Jurić, red. prof. / dr. sc. Marko Špikić, izv. prof. / dr. sc. Franko Ćorić, doc.

 • Zaštita spomenika kulture8. rujna 2015., 10 h, D I

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof.

 • Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri; Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi; Karolinška Istra; Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka4. rujna 2015., 10 h, C-107

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof. / dr. sc. Josipa Lulić, asist.

 • Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva9. rujna 2015., 12 h, C-124

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof. / dr. sc. Nikolina Maraković, doc.

 • Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka10. rujna 2015., 10 h, D VI

dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, v. asist.

 • Umjetnost nakon 1900.; Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost7. rujna 2015., 9 h, D VI

dr. sc. Nikolina Maraković, doc.

 • Umjetnost oko godine 1000.; Zidno slikarstvo u Italiji od IV. do XIII. stoljeća10. rujna 2015., 11.30 h, C-124

dr. sc. Jasmina Nestić, v. asist.

 • Praktikum i izvođenje nastave I; Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti; Hospitacije9. rujna 2015., 12 h, C-104
 • Metodika nastave povijesti umjetnosti16. rujna 2015., 12 h, C-104

dr. sc. Danko Šourek, v. asist.

 • Venecijanska skulptura renesanse i baroka26. kolovoza 2015., 9 h, C-101

dr. sc. Marko Špikić, izv. prof.

 • Roma instaurata – grad Rim od Petrarce do Rafaela; Konzerviranje europskih spomenika 1800.-1850.; Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. st.; Konzerviranje u Njemačkoj od 1900. do danas8. rujna 2015., 10 h, D I

dr. sc. Tin Turković, doc.

 • Umjetnost antike9. rujna 2015., 11 h, C-124

dr. sc. Tin Turković, doc. / dr. sc. Josipa Lulić, asist.

 • Umjetnost starih civilizacija9. rujna 2015., 12 h, C-124

dr. sc. Maja Zeman, v. asist.

 • Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana; Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta; Trogir – grad spomenik. Antička i srednjovjekovna arhitektura i umjetnost Trogira i okolice27. kolovoza 2015., 10 h, C-124

ažurirano: 28 Rujan, 2015