Poziv studentima – međunarodna konferencija

Pozivaju se studenti diplomskoga studija koji slušaju kolegij »Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost« da prisustvuju predavanjima međunarodne konferencije »Transnacionalne prakse umrežavanja srednjoeuropskih i jugoistočnoeuropskih avangardi« koja se održava u Konferencijskoj dvorani Filozofskog fakulteta 23. i 24. listopada 2014.

ažurirano: 23 Listopad, 2014