Međunarodna konferencija »Transnacionalne prakse umrežavanja srednjoeuropskih i jugoistočnoeuropskih avangardi«

Međunarodna konferencija »Transnational Networking Practices of Central and Southeast European Avant-garde / Transnacionalne prakse umrežavanja srednjoeuropskih i jugoistočnoeuropskih avangardi« održat će se 23. i 24. listopada 2014. u Konferencijskoj dvorani Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ažurirano: 27 Listopad, 2014