Dodatni izvanredni (»dekanski«) ispitni rok

Odlukom dekana određen je izvanredni dekanski ispitni rok koji će se održati od srijede, 1. listopada do subote, 4. listopada 2014. Svi nastavnici dužni su odrediti još jedan termin za svaki predmet.

Termini ispita u dodatnom izvanrednom (»dekanskom«) ispitnom roku

dr. sc. Dubravka Botica, doc.

 • srijeda, 1. listopada 2014. u 12 sati, A-126 (Arhitektura renesanse i baroka; Arhitektura od XVI. do XVIII. stoljeća u srednjoj Europi; Pluralizam stilova u arhitekturi XVII. i XVIII. stoljeća)

dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof.

 • srijeda, 1. listopada 2014. u 10 sati, A-126 (Likovne umjetnosti renesanse i baroka; Arhiv, autopsija, atribucijaIkonografija nakon Tridentskoga sabora; Oratores et scriptores: slika i riječ od Albertija do Paleottija; izborni predmeti preddiplomskoga studija /T. Trška/)

dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof. / dr. sc. Danko Šourek, viši asist.

 • srijeda, 1. listopada 2014. u 12 sati, A-126 (Hrvatska likovna baština “između gotike i baroka”)

dr. sc. Dragan Damjanović, izv. prof.

 • četvrtak, 2. listopada 2014. u 7.30 sati, A-126 (Umjetnost XIX. stoljeća; Izbor stila u arhitekturi XIX. stoljeća)

dr. sc. Dragan Damjanović, izv. prof. / dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, viša asist.

 • srijeda, 1. listopada 2014. u 8.15 sati, A-126 (Umjetnost nakon 1900.; Umjetnost Pariza u XIX. i XX. stoljeću)

dr. sc. Frano Dulibić, izv. prof.

 • (Osnove likovnih umjetnosti)

dr. sc. Frano Dulibić, izv. prof. / Josipa Alviž, asist.

 • (Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti)
 • (Hospitacije)
 • (Praktikum i izvođenje nastave I)

dr. sc. Frano Dulibić, izv. prof. / mr. sc. Ivan Bogavčić

 • (Metodika nastave povijesti umjetnosti)

dr. sc. Frano Dulibić, izv. prof. / dr. sc. Jasmina Nestić, viša asist.

 • četvrtak, 2. listopada u 10 sati, C-104 (Praktikum i izvođenje nastave II; Interdisciplinarnost u srednjoškolskoj nastavi povijesti umjetnosti)

dr. sc. Igor Fisković, red. prof.

 • (Umjetnost romanike)

dr. sc. Jasna Galjer, red. prof.

 • (Teorija i povijest povijesti umjetnosti)

dr. sc. Jasenka Gudelj, doc.

 • subota, 4. listopada 2014. u 10 sati, C-124 (Osnove arhitekture; Palladio i paladijanizam; Venice and the Architectural Heritage of the Croatian Coast)

dr. sc. Zlatko Jurić, red. prof.

 • petak, 3. listopada 2014. u 8.30 sati, C-121 (Zaštita spomenika; Interpolacije I; Interpolacije II; Zaštita nepokretne baštine; Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću)

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof.

 • ponedjeljak, 6. listopada 2014. u 10 sati, C-107 (Karolinška Istra; Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri; Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi; Starohrvatska umjetnost i kultura)

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof. / dr. sc. Nikolina Maraković, doc.

 • četvrtak, 2. listopada 2014. u 11 sati, D IV (Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka)

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof. / Josipa Lulić, asist.

 • subota, 4. listopada 2014. u 10 sati, C-124 (Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva)

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof. / dr. sc. Maja Zeman, viša asist.

 • petak, 3. listopada 2014. u 12 sati, C-124 (Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura istočne obale Jadrana; Rezidencijalna arhitektura rimskoga svijeta)

dr. sc. Nikolina Maraković, doc.

 • petak, 3. listopada 2014. u 11 sati, C-124 (Zidno slikarstvo u Italiji od IV. do XIII. st.)
 • petak, 3. listopada 2014. u 12 sati, C-124 (Umjetnost oko godine 1000.)

dr. sc. Predrag Marković, izv. prof.

 • (Umjetnost gotike; Dalmatinske katedrale; Gotička arhitektura Istre; Sakralna arhitektura XV. i XVI. stoljeća u Dalmaciji)

dr. sc. Dino Milinović, izv. prof.

 • srijeda, 1. listopada 2014. u 10 sati, C-124 (Umjetnost antike; Uvod u ikonologiju)

dr. sc. Ana Munk, doc.

 • (Romaničko slikarstvo i kiparstvo u Francuskoj; Umjetnost Trecenta; Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća; Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries)

dr. sc. Marko Špikić, izv. prof.

 • petak, 3. listopada 2014. u 10 sati, A-126 (Otkrivanje Rima od Rafaela do Winckelmanna; Restauriranje u Italiji od Boita do danas; Arhitektonsko rekonstruiranje u Europi u XX. i XXI. stoljeću; Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću)

dr. sc. Tin Turković, doc. / Josipa Lulić, asist.

 • (Umjetnost starih civilizacija)

dr. sc. Tin Turković, doc. / dr. sc. Maja Zeman, viša asist.

 • (Trogir – grad spomenik. Antička i srednjovjekovna arhitektura i umjetnost Trogira i okolice)

ažurirano: 9 Listopad, 2014