»Umjetnost romanike« – termin ispita

Pismeni ispit iz kolegija »Umjetnost romanike« u dekanskom roku će se održati u petak, 26. rujna u 11 sati u F-316, a usmeni istog dana u 15 sati.

ažurirano: 25 Rujan, 2014