Demonstratura – »Arhitektura renesanse i baroka«

Studenti zainteresirani za demonstraturu na obaveznom kolegiju preddiplomskoga studija »Arhitektura renesanse i baroka« mogu se javiti prof. dr. sc. Dubravki Botica u četvrtak, 13. siječnja 2022. u 10 sati u C-105.

ažurirano: 12 Siječanj, 2022