Izvanredni (»dekanski«) ispitni rok

Izvanredni (»dekanski«) ispitni rok za sve bolonjske studente održat će se od 22. do 26. rujna 2014. godine. U izvanrednom ispitnom roku odsjeci su dužni oglasiti najmanje jedan ispitni termin za ispite svih kolegija zimskog i ljetnog semestra ak. godine 2013./2014.

Na ispit u izvanrednom roku mogu izaći svi studenti koji su stekli pravo polaganja ispita iz pojedinog kolegija.

Termini ispita u izvanrednom (»dekanskom«) ispitnom roku

dr. sc. Dubravka Botica, doc.

 • srijeda, 24. rujna 2014. u 10 sati, A-126 (Arhitektura renesanse i baroka; Arhitektura od XVI. do XVIII. stoljeća u srednjoj Europi; Pluralizam stilova u arhitekturi XVII. i XVIII. stoljeća)

dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof.

 • srijeda, 24. rujna 2014. u 12 sati, A-126 (Likovne umjetnosti renesanse i baroka; Arhiv, autopsija, atribucija; Hrvatska likovna baština »između gotike i baroka«; Ikonografija nakon Tridentskoga sabora; Oratores et scriptores: slika i riječ od Albertija do Paleottija; izborni predmeti preddiplomskoga studija /T. Trška/)

dr. sc. Dragan Damjanović, izv. prof. / dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, viša asist.

 • srijeda, 24. rujna 2014. u 16 sati, A-126 (Umjetnost nakon 1900.; Umjetnost Pariza u XIX. i XX. stoljeću)

dr. sc. Frano Dulibić, izv. prof.

 • srijeda, 24. rujna 2014. u 9 sati, A-126 (Osnove likovnih umjetnosti)

dr. sc. Frano Dulibić, izv. prof. / Josipa Alviž, asist.

 • srijeda, 24. rujna 2014. u 11 sati, C-101 (Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti)
 • srijeda, 24. rujna 2014. u 11.30 sati, C-101 (Hospitacije)
 • srijeda, 24. rujna 2014. u 11.45 sati, C-101 (Praktikum i izvođenje nastave I)

dr. sc. Frano Dulibić, izv. prof. / mr. sc. Ivan Bogavčić

 • utorak, 23. rujna 2014. u 18 sati, A-126 (Metodika nastave povijesti umjetnosti)

dr. sc. Frano Dulibić, izv. prof. / dr. sc. Jasmina Nestić, viša asist.

 • srijeda, 24. rujna 2014. u 9 sati, C-124 (Praktikum i izvođenje nastave II; Interdisciplinarnost u srednjoškolskoj nastavi povijesti umjetnosti)

dr. sc. Igor Fisković, red. prof.

 • petak, 26. rujna u 11 sati, F-316 /pismeni dio/; 15 sati /usmeni dio/ (Umjetnost romanike)

dr. sc. Jasna Galjer, red. prof.

 • petak, 26. rujna 2014. u 8 sati, A-126 (Teorija i povijest povijesti umjetnosti)

dr. sc. Jasenka Gudelj, doc.

 • petak, 26. rujna 2014. u 9 sati, C-104 (Osnove arhitekture; Palladio i paladijanizam; Venice and the Architectural Heritage of the Croatian Coast)

dr. sc. Zlatko Jurić, red. prof.

 • utorak, 23. rujna 2014. u 8.30 sati, C-121 (Zaštita spomenika; Interpolacije I; Interpolacije II; Zaštita nepokretne baštine; Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću)

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof. / dr. sc. Nikolina Maraković, doc.

 • srijeda, 24. rujna 2014. u 12 sati, D VI (Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka)

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof. / Josipa Lulić, asist.

 • srijeda, 24. rujna 2014. u 12 sati, C-124 (Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva)

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof. / dr. sc. Maja Zeman, viša asist.

 • utorak, 23. rujna 2014. u 14 sati, C-124 (Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura istočne obale Jadrana; Rezidencijalna arhitektura rimskoga svijeta)

dr. sc. Nikolina Maraković, doc.

 • srijeda, 24. rujna u 10 sati (Zidno slikarstvo u Italiji od IV. do XIII. st.)
 • srijeda, 24. rujna u 11 sati (Umjetnost oko godine 1000.)

dr. sc. Predrag Marković, izv. prof.

 • srijeda, 24. rujna 2014. u 10 sati, C-106 (Umjetnost gotike; Dalmatinske katedrale; Gotička arhitektura Istre; Sakralna arhitektura XV. i XVI. stoljeća u Dalmaciji)

dr. sc. Dino Milinović, izv. prof. / dr. sc. Tin Turković, doc.

 • srijeda, 24. rujna 2014. u 10 sati, C-124 (Umjetnost antike)

dr. sc. Ana Munk, doc.

 • ponedjeljak, 22. rujna 2014. u 14 sati, A-126 (Romaničko slikarstvo i kiparstvo u Francuskoj; Umjetnost Trecenta; Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća; Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries)

dr. sc. Tin Turković, doc. / Josipa Lulić, asist.

 • srijeda, 24. rujna 2014. u 11.30 sati, C-124 (Umjetnost starih civilizacija)

dr. sc. Tin Turković, doc. / dr. sc. Maja Zeman, viša asist.

 • četvrtak, 25. rujna 2014. u 10 sati, C-124 (Trogir – grad spomenik. Antička i srednjovjekovna arhitektura i umjetnost Trogira i okolice)

ažurirano: 29 Rujan, 2014