Javna obrana teme doktorskoga rada

Javna obrana teme doktorskoga rada Dunje Babić “Trogirsko predgrađe na Čiovu s osobitim obzirom na sakralnu arhitekturu” održat će se u petak, 11. srpnja 2014. godine u 9 sati u Konferencijskoj dvorani na 2. katu knjižnice Filozofskog fakulteta.

ažurirano: 9 Rujan, 2014