Međunarodni seminar »Francuski utjecaji na umjetnost i arhitekturu Srednje i Jugoistočne Europe 20-ih i 30-ih godina 20. stoljeća«

Međunarodni seminar »Francuski utjecaji na umjetnost i arhitekturu Srednje i Jugoistočne Europe 20-ih i 30-ih godina 20. stoljeća« održat će se u četvrtak 29. svibnja 2014. od 10 do 15 sati u Konferencijskoj dvorani Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

S obzirom da je u četvrtak, 29. svibnja 2014. knjižnica zatvorena zbog štrajka, ulaz u konferencijsku dvoranu bit će omogućen s drugog kata južnog trakta zgrade Filozofskog fakulteta.

ažurirano: 9 Rujan, 2014