Obavijest studentima preddiplomskoga studija

Studenti preddiplomskoga studija Ana Aljinović, Filip Brnada, Martina Mahnik i Lucija Mlakar prijavili su ispit iz kolegija Osnove likovnih umjetnosti za termin 18. VI. 2014. – obavještavamo studente da su njihove prijave za navedeni termin obrisane, obzirom da je došlo do promjene ispitnoga roka. Novi rok je 23. VI. 2014. u 10 sati u dvorani A-126. Molimo studente da ponovno prijave polaganje ispita u jednom od ponuđenih termina.

Tajništvo Odsjeka

ažurirano: 9 Rujan, 2014