Ljetna radionica u Senju – poziv studentima

Od 21. do 30. rujna 2014. održat će se prva radionica za dokumentiranje i interpretiranje graditeljske baštine grada Senja pod vodstvom mr. sc. Alana Brauna s Arhitektonskog fakulteta, dr. sc. Marka Špikića i uz suradnju s prof. dr. Ognjenom Čaldarovićem s Odsjeka za sociologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Radionica će okupiti studente povijesti umjetnosti i arhitekture kojima će zadaće biti arhitektonsko snimanje i povijesno-topografsko istraživanje u arhivima i na terenu. Studenti povijesti umjetnosti imat će zadaću definirati povijest istraživanja, prikazivanja, tumačenja i očuvanja senjske graditeljske baštine, proučavajući arhivske zapise, crteže, vedute, grafike, kartografske prikaze te fotografske snimke i filmske zapise. Namjera je organizatora da se opseg posla proširi i na sociološko-antropološka istraživanja, kako bi se dobili kvalitetni podaci o demografskim promjenama, potrebni za interpretiranje identiteta i percepcije kulturne baštine kod građana Senja.

Dok će se studenti povijesti umjetnosti za rad u Senju pripremati i prije dolaska na radionicu, prikupljajući podatke u arhivima, studenti arhitekture snimat će odabrane zgrade u središtu grada, a studenti sociologije vodit će anketna istraživanja na terenu u tijeku radionice.

Cilj rada skupine zadužene za povijesnoumjetničko proučavanje u prvoj godini bit će trasiranje budućih istraživanja, prije svega definiranje forme grada i preobrazba u urbanoj topografiji u posljednjih stotinu i pedeset godina otkako se o Senju izvješćuje u historiografiji, topografskim i konzervatorskim studijama. Definiranje preobrazba u tom periodu (razvoj, ratna razaranja, interpolacije, konzervatorsko-restauratorski zahvati) bit će u fokusu radionice kao temelj valorizacije dijelova urbanog krajolika i vježbi u interpretaciji i prezentiranju povijesnih građevina unutar ambijenata gradskih ulica i trgova.

U Senju će studenti raditi u skupinama. Ovisno o dnevnim zadaćama, studenti arhitekture radit će u interakciji sa studentima povijesti umjetnosti i sociologije. Skupine zadužene za pojedine istraživačke probleme imat će zadaću posljednjega dana radionice održati prezentacije o rezultatima rada.

Smještaj i hranu osigurat će organizator. Od studenata se očekuje pokrivanje troškova prijevoza (računamo na mogućnost organiziranoga prijevoza busom do Senja i natrag).

Pozivam zainteresirane studente diplomskoga studija povijesti umjetnosti da mi se do srijede 16. travnja 2014. poslijepodne jave na e-mail mspikic@ffzg.hr. Molim da u motivacijskom pismu navedete sljedeće podatke: ime i prezime, studijske grupe, godina studija, da li ste slušali predmete s 4. modula i koje, te poznavanje stranih jezika.

Dr. sc. Marko Špikić, izv. prof.

ažurirano: 9 Rujan, 2014