Međunarodni seminar Architecture and the City in Central Europe

Obavijest o međunarodnom seminaru “Architecture and the City in Central Europe” Sveučilišta u Zagrebu i University of Pittsburgh (5.-21. svibnja 2014.) s uputama za prijavu dostupna je u prilogu.

ažurirano: 9 Rujan, 2014