Termini ispita u izvanrednom ispitnom roku (17.-21. ožujka 2014.)

Izvanredni (»dekanski«) ispitni rok za sve bolonjske studente održat će se od 17. do 21. ožujka 2014. godine. U izvanrednom ispitnom roku odsjeci su dužni oglasiti najmanje jedan ispitni termin za ispite svih kolegija zimskog semestra ak. godine 2013./2014.

Na ispit u izvanrednom roku mogu izaći svi studenti koji su stekli pravo polaganja ispita iz pojedinog kolegija.

Termini ispita u izvanrednom ispitnom roku (17.-21. ožujka 2014.)

ažurirano: 9 Rujan, 2014