“Umjetnost 19. i 20. stoljeća u Parizu”

Sastanak sa studentima koji slušaju kolegij “Umjetnost 19. i 20. stoljeća u Parizu” i onima koji su se prijavili za sudjelovanje u terenskoj nastavi u Pariz održat će se u četvrtak, 6. ožujka 2014. u 9.30 sati u A-126.

ažurirano: 9 Rujan, 2014