Odobrene teme i mentori diplomskih radova (ak. god. 2013./2014.)

Popis tema i mentora diplomskih radova (ak. god. 2013./2014.) odobrenih na sjednici Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti održanoj 4. veljače 2014. godine dostupan je u prilogu.

ažurirano: 9 Rujan, 2014