Prijava naslova diplomskih radova u ak. god. 2013./2014.

Pozivaju se studenti 2. godine diplomskoga studija koji su ostvarili pravo prijave diplomskoga rada na nekom od modula Istraživačkoga smjera ili na Nastavničkom smjeru Odsjeka da sa svojim mentorima preciziraju naslov rada.

Na 5. redovitoj sjednici Odsjeka koja će se održati 4. veljače 2014. odobrit će se (ili korigirati) naslovi i mentorstva, no rok za predaju materijala za sjednicu je četvrtak, 30. siječnja, pa ako još niste, do toga datuma definirajte teme.

Pojedinosti o prijavi teme dostupne su na stranicama Odsjeka za povijest umjetnosti (Postupak prijave diplomskoga rada).

Pročelnik

dr. sc. Marko Špikić, doc.

ažurirano: 9 Rujan, 2014