Prijave diplomskih radova – obavijest studentima diplomskoga studija

Molim studente 1. semestra diplomskoga studija na istraživačkom smjeru da na web-stranici Odsjeka pod točkom 6. prouče uvjete za prijavu diplomskih radova na pojedinim modulima i kod pojedinih mentora jer je broj mentorstava ograničen. Iako je krajnji rok za dogovaranje teme i odabir mentora krajem trećega semestra, iznimno je važno da se već sada raspitate kod potencijalnih mentora da li će vas moći primiti jer ćete u slučaju popunjenosti kvote morati odabrati ili drugoga mentora ili neki od modula na kojima su mentorstva nepopunjena.

Pročelnik Odsjeka

Dr. sc. Marko Špikić, doc.

ažurirano: 9 Rujan, 2014