Radionica »Istraživanja građe Dijecezanskog muzeja u Zagrebu« – poziv za prijavu

Obavijest studentima diplomskog studija povijesti umjetnosti – poziv za prijavu za sudjelovanje u radionici Istraživanja građe Dijecezanskog muzeja u Zagrebu (modul renesansa i barok)

U suradnji s nastavnicima i studentima Odsjeka za restauraciju i konzerviranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu u akad. god. 2013./14. pokreće se radionica Istraživanja građe Dijecezanskog muzeja u Zagrebu, namijenjena studentima diplomskog studija povijesti umjetnosti. Studenti će imati priliku u suradnji s kolegama s restauratorskog studija, upoznati se s raznim aspektima istraživanja, konzerviranja i restauriranja pokretne umjetničke baštine (drvene skulpture baroknog razdoblja). Zadaci će biti usmjereni na istraživanje arhivske građe i stručne literature, vježbe iz formalne i stilske analize. Razmatrat će se i različite mogućnosti prezentiranja rezultata i samog tijeka istraživanja, u vidu postera, izložbenog projekta i on-line prezentacije.

Kao dodatna aktivnost unutar modula, sudjelovanje u radionici iznosit će 3 ECTS boda.

Voditelji radionice na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta: doc. dr. sc. Dubravka Botica, dr. sc. Danko Šourek, viši asistent.

Voditelji radionice na Odsjeku za restauraciju i konzerviranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti: Zvjezdana Jembrih, Ana Božičević

Zainteresirani studenti mogu se prijaviti mailom na dsourek@ffzg.hr do 25. listopada 2013. U prijavi je potrebno navesti kolegije s modula 2 koje su studenti odslušali ili upisali, kao i izborne kolegije na preddiplomskom studiju, te ocjene iz tih kolegija i kolegija Likovne umjetnosti renesanse i baroka i Arhitektura renesanse i baroka. Broj suradnika na radionici je ograničen, u slučaju većeg broja prijavljenih, prednost će imati studenti 2 modula.

ažurirano: 9 Rujan, 2014