Obavijest o kvotama za kolegije diplomskoga studija

Na sjednici Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti održanoj 7. listopada 2013. odlučeno je da se upisne kvote za kolegije diplomskoga studija u zimskom semestru ak. god. 2013./2014. neće mijenjati (maksimalan broj studenata na pojedinom kolegiju ostaje 30). Pozivamo studente 1. godine diplomskoga studija da prednost pri prijavama na obavezne kolegije modula daju kolegama s 2. godine diplomskoga studija.

ažurirano: 9 Rujan, 2014