Prijave na kolegije diplomskoga studija

Prijave na kolegije diplomskoga studija povijesti umjetnosti u zimskom semestru akademske godine 2013./2014. obavljat će se izravno putem e-maila predmetnim nastavnicima.

E-mail treba biti upućen nositelju i/ili izvođaču kolegija, a sadržavati sljedeće:

  • U naslovu: Prijava – naslov predmeta
  • Ime i prezime studenta;
  • Godina studija;
  • Druga studijska grupa;
  • Jezici (čitanje s razumijevanjem.

ažurirano: 9 Rujan, 2014