Nastava – dr. sc. S. Cvetnić

Terenska nastava kolegija diplomskoga studija »Ikonografija nakon Tridentskoga sabora« održat će se u subotu, 7. travnja 2018. s početkom u 10.30 sati. Sastanak je pred franjevačkim samostanom (Kaptol 9), a više informacija dostupno je u prilogu.

ažurirano: 5 Travanj, 2018