»Umjetnost romanike« – usmeni ispit

Drugi dio usmenog ispita iz kolegija »Umjetnost romanike« u dekanskom roku održat će se u ponedjeljak, 7. listopada u 12.30 sati.

ažurirano: 9 Rujan, 2014