KSPUFF – nova internetska stranica

Nova internetska stranica Kluba studenata povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupna je na poveznici http://www.ffzg.unizg.hr/kspuff/.

ažurirano: 9 Rujan, 2014