Nagrade studentima i nastavnicima Odsjeka

Studenti i nastavnici Odsjeka za povijest umjetnosti dobitnici su vrijednih nagrada za svoja postignuća u protekloj akademskoj godini – čestitamo!

Dobitnici Nagrada Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske »Radovan Ivančević« za 2012. godinu

Povelja DPUH

  • Voditelji i suradnici projekta »Multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca Brezovice«

Nagrade za diplomski rad

  • Petra Milovac
  • Klara Šimičić

Dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2012./2013.

  • Sofia Lovrić i Vanja Trojak, »Crkva sv. Marije Magdalene u Mutvoranu: problem stilskog određenja i datiranja izgradnje«

Posebna Rektorova nagrada

  • Tena Adamić, Kristina Brodarić, Ana Drveni, Kristijan Jerković, Eva Kalogjera, Irena Ravlić, Ivan Roth, Mima Samodol, Nevenka Šarčević, Petra Šlosel, Eva Žile, »Istraživanja kompleksa dvorca Brezovice«

ažurirano: 9 Rujan, 2014