Raspored predavanja – ljetni semestar ak. god. 2012./2013.

Raspored predavanja za ljetni semestar ak. god. 2012./2013. na Odsjeku za povijest umjetnosti dostupan je u prilogu.

ažurirano: 9 Rujan, 2014