Poziv studentima diplomskog studija

Sudjelovanje na nastavno-istraživačkom projektu Multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca Brezovica (ljetni semestar akad. god. 2012./13.)

Projekt istraživanja kompleksa dvorca Brezovica započeo je akad. god. 2010./2011. kao nastavno-istraživački projekt u sklopu diplomskog studija na Odsjeku za povijest umjetnosti FF u Zagrebu, a izvodi se u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti, Odsjekom za restauraciju i konzervaciju umjetnina. Projekt je dio nastave kolegija na diplomskom studiju povijesti umjetnosti, a cilj je omogućiti studentima iskustava samostalnog i timskog rada na polju istraživanja, te zaštite i obnove konkretnog spomenika. Rezultati dosadašnjih istraživanja publicirani su 2012., a u pripremi je publikacija prošlogodišnjih istraživanja. Projekt i publikacija dobitnici su posebne Rektorove nagrade za akad. god. 2011./12.

Nositelj projekta je dr. sc. Dubravka Botica, docent, a u projektu sudjeluju i dr. sc. Marko Špikić, docent, asistentica Jasmina Nestić i mr. sc. Dijana Požar, konzervator-povjesničar umjetnosti iz Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Rad na projektu odvija se kao dio nastave kolegija diplomskog studija Pluralizam stilova u arhitekturi 17. i 18. stoljeća (diplomski studij povijesti umjetnosti, ljetni semestar). Za studente koji sudjeluju na projektu seminarske teme i dio terenske nastave-vježbi vezani  su za projekt.

Kao i u prethodnim fazama istraživanja, studenti će biti podijeljeni u manje grupe vezane za uže teme, a ove godine predviđene su teme istraživanja oslika i naknadnih intervencija na njemu, snimanje dvorca, analiza naknadnih intervencija prema dostupnoj foto dokumentaciji, te povijest vlasnika dvorca tijekom 19. stoljeća.

Rezultati dosadašnjeg rada na projektu objavljeni su u publikacijama, i dostupni svim suradnicima na projektu na Omega stranicama.

Molim studente zainteresirane za sudjelovanje na projektu da se prijave mailom na dbotica@ffzg.hr do kraja veljače 2013. Prednost će imati studenti koji upisuju i navedeni kolegij na diplomskom studiju.

U Zagrebu, 13. veljače 2013.

Dr. sc. Dubravka Botica, docent

ažurirano: 9 Rujan, 2014