Međunarodni znanstveni skup »Cuius patrocinio tota gaudet regio«

U Dubrovniku će se od 18. do 20. listopada 2012. održati međunarodni znanstveni skup »Cuius patrocinio tota gaudet regio. Saints’ Cults and the Dynamics of Regional Cohesion« u organizaciji Hrvatskog hagiografskog društva HAGIOTHECA i projekta CULTSYMBOLS programa ESF EuroCORECODE, a uz financijsku potporu Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Knjižica sažetaka dostupna je u privitku.

ažurirano: 9 Rujan, 2014