Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća

nositelj/izvodač: dr. sc. Tanja Trška docent
izvodač:
ECTS: 5
tip izbornosti: C2 (kolegiji namijenjeni studentima matičnog studija i svim studentima FF-a)
semestar: zimski

Oblik nastave: 30P/0S/0V

Sadržaj kolegija: Nastavni program izbornog predmeta daje pregled venecijanskog slikarstva od XV. do XVIII. stoljeća s naglaskom na najvažnije protagoniste umjetničkih zbivanja i stilske mijene unutar venecijanske slikarske škole. Predmet je komplementaran nastavnim sadržajima obaveznog predmeta preddiplomskog studija »Likovne umjetnosti renesanse i baroka«. Obrada materijala organizirana je kronološki, a obuhvaća različite slikarske vrste (oltarnu palu, portret, alegorijski dekorativni ciklus) i njihov razvoj tijekom stoljeća u kontekstu venecijanske slikarske škole, s posebnim osvrtom na djela umjetnika venecijanske slikarske škole u domaćoj likovnoj baštini. Posebna pozornost posvećena je raznovrsnosti naručiteljske aktivnosti (privatne i javne narudžbe i njihove namjene, venecijanske bratovštine i Republika kao naručitelji, slikarsko djelo u službi iskazivanja vjerskoga i političkoga identiteta) te kontekstualizaciji umjetničkih djela u vremenu i prostoru i njihovom sagledavanju u izvornom okruženju. Predmet predviđa vježbe stilske analize na djelima najznačajnijih predstavnika venecijanske slikarske škole, s ciljem prepoznavanja formalnih i stilskih odlika slikarskog izraza pojedinih umjetnika, ali i općih karakteristika venecijanske slikarske škole u razdoblju renesanse i baroka. Sastavni dio nastavnog programa čini dvodnevna terenska nastava u Veneciji.

Cilj kolegija: poznavanje najvažnijih djela, umjetnika i naručitelja venecijanskoga slikarstva od XV. do XVIII. stoljeća, te formalnih i stilskih značajki venecijanske slikarske škole u razdoblju renesanse i baroka; razlikovanje umjetničkih djela obzirom na dimenzije, format i tehniku (privatna ili javna narudžba/oltarna pala/dekorativni i alegorijski ciklus, itd.); prepoznavanje formalnih i stilskih značajki slikarskog djela i identifikacija autora (atribucija); interpretacija simbolike slike ili dekorativnog ciklusa obzirom na naručitelja i ikonografski sadržaj.

Ispit: pismeni (dva kolokvija); usmeni

Literatura

Obavezna

  • Radni materijal dostupan putem sustava za učenje na daljinu Omega (prezentacije, odnosno skenirane reprodukcije s legendama i tekstovima);
  • Filippo Pedrocco, The Art of Venice: from its Origins to 1797, Firenca; New York: Scala; Riverside, 2002.;
  • Peter Humfrey, Painting in Renaissance Venice, New Haven; London: Yale University Press, 1996.;
  • Rudolf Wittkower, Art and Architecture in Italy: 1600 to 1750, 5. izd., New Haven; London: Yale University Press, 1982. [1958.], ili kasnija revidirana izdanja (3 sv.); poglavlja: I.5: »Painting outside Rome: Venice«; II.14: »High Baroque Painting and its Aftermath: Painting outside Rome – Venice«; III.19: »Painting: Venice – Sebastiano Ricci and Piazetta – Pellegrini, Amigoni, Pittoni, Balestra – Giambattista Tiepolo (1696 – 1770)«;
  • Francis Haskell, Patrons and Painters: A Study in the Relations Between Italian Art and Society in the Age of the Baroque, New York; Evanston; San Francisco; London: Harper and Row, 1971. [1963.], Part III: »Venice«, str. 245-383.

Dodatna

  • Peter Humfrey, The altarpiece in Renaissance Venice, New Haven: Yale University Press, 1993.;
  • Roberto Longhi, Viatico per cinque secoli di pittura veneziana, Firenze: Sansoni editore, 1952. (ili kasnija izdanja);
  • Serija La pittura in Italia: Il Quattrocento (ur. F. Zeri, Milano: Mondadori Electa, 1987.); Il Cinquecento (ur. G. Briganti, Milano: Mondadori Electa, 1988.); Il Seicento (ur. M. Gregori, E. Schleier, Milano: Mondadori Electa, 1989.); Il Settecento (ur. G. Briganti, Milano: Mondadori Electa, 1990.) – poglavlja koja se odnose na venecijansko slikarstvo;
  • Rodolfo Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento (2 sv.), Milano: Alfieri, 1981.;
  • Rodolfo Pallucchini, La pittura nel Veneto: Il Settecento (2 sv.), Milano: Electa, 1995.;

ažurirano: 16 Listopad, 2020