Nagrade studentima Odsjeka za povijest umjetnosti

Studenti Odsjeka za povijest umjetnosti dobitnici su vrijednih nagrada za svoja postignuća u protekloj akademskoj godini – čestitamo!

Dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2011./2012.

  • Matko Matija Marušić, »Jedan zaboravljeni osorski spomenik: Sveta Marija od Anđela« (mentor dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof.)
  • Ivan Ferenčak, »Iluminacije Drugog vrbničkom misala« (mentor dr. sc. Predrag Marković, izv. prof.)

Posebna Rektorova nagrada za ak. god. 2011./2012.

  • Ana Ćurić, Ana Kaniški, Mateja Kuka, Igor Loinjak, Jelena Mužar, Nataša Pašić, Iva Raič Stojanović, Mirna Ratkajec, Martina Salaj, Pavica Šonjić, Antonia Tomić, Maja Žvorc, »Multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca Brezovice« (mentorica dr. sc. Dubravka Botica, doc.)

Više informacija na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Nagrada Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske »Radovan Ivančević« za 2011. godinu – nagrada za diplomski rad

  • Iva Raič Stojanović, »Rekonstrukcija dvorca Januševec nakon Drugog svjetskog rata« (mentor dr. sc. Marko Špikić, doc.)
  • Maja Žvorc, »Portretna poprsja iz Muzeja Međimurja u Čakovcu« (mentorica dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof.)

ažurirano: 9 Rujan, 2014