Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost* (modul 3)

šifra: 125513
ECTS: 5
semestar: ljetni

*OBAVEZAN KOLEGIJ MODULA 3 (MODERNA I SUVREMENA UMJETNOST)

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 30P/15S/0V

Sadržaj kolegija: Kolegij Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost je izborni kolegij modula 3. Jedna od velikih inovacija moderne umjetnosti bilo je i proširenje područja pojma umjetnosti. U umjetnost se postupno uključuju djela koja ne pripadaju zapadnoj tradiciji i u tim se djelima prepoznaju vrijednosti koje mijenjaju status samih tih novootkrivenih djela, a istodobno ih se uključuju u postojeći sustav umjetnosti. Egzotično i nepoznato, daleko i strano postaju tijekom dvadesetoga stoljeća sve prisutnijim vrijednostima i te se osobine sve više uvažavaju. Štoviše, počinju se otkrivati i lokalni (:zapadni primitivizmi) te ih se pozicionira u korpus cjelokupne umjetničke baštine. Na samom kraju moderne, dolazi do novoga otkrivalačkoga vala, pa se u povijest umjetnosti, a osobito na velikim izložbama, upisuju ne samo pojedinačna djela negdašnjih »primitivaca«, nego se i čitava ta »druga« (:»primitiva«, »egzotična« itd.) praksa prisvaja i uobličuje nova globalna strategija povijesti umjetnosti.

Cilj kolegija: Osnovne intencije kolegija očituju se u upoznavanju artefakata tzv. »primitivaca«, njihovo otkrivanje i razlozi uključivanja u umjetnost Zapada. Takvim upoznavanjem mijenjaju se predodžbe i o vlastitoj baštini, pa je i to jedan od razloga za približavanjem »primitivnih« proizvoda, često kultne namjene, u status umjetničkih predmeta.

Ispit: pismeni

Literatura

Obavezna

  • Ruhrberg – Schneckenburger – Fricke – Honnef, Umjetnost 20. stoljeća, VBZ, Zagreb, 2005.;
  • Hal Foster – Rosalind Krauss – Yve-Alain Bois – Benjamin H.D. Buchloh, Art since 1900, Thames & Hudson, 2004. (odabrana poglavlja: 1903 – str. 64-70; 1907 – str. 78-85; 1911 – str. 106-112; 1955a – str. 373-379 );
  • Gill Perry, »Primitivism and the ‘Modern’«, u: Charles Harrison, Francis Frascina, Gill Perry, Primitivism, Cubism, Abstraction: The Early Twentieth Century, London, New Haven: Yale University Press, 1993., str. 3-85;
  • Robert Goldwater, Primitivism in Modern Art, Cambridge, London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1986. (odabrana poglavlja);
  • Zbirka radnih materijala i članaka s JSTOR-a:
  • Prezentacije dostupne na Omegi.

Dodatna

  • Primitivism in 20th Century Art, (ur.) William Rubin. Katalog izložbe. The Museum of Modern Art, New York, 1984., vol I-II (odabrani odlomci: Modernist Primitivism: An Introduction, vol I, str. 1-81);
  • Africa: Art and Culture, (ur.) Hans-Joachim Koloss. Prestel, Munich-Berlin-London-New York;
  • Afrika Remix: Zeitgenösische Kunst eines Kontinents, (ur.) Simon Njami, Hatje Cantz, 2004.

ažurirano: 2 Listopad, 2016