Izbor stila u arhitekturi XIX. stoljeća* (modul 3)

šifra: 117739
ECTS: 5
semestar: zimski
termin održavanja nastave: srijeda, 13:15-15:30, A-126

*OBAVEZAN KOLEGIJ MODULA 3 (MODERNA I SUVREMENA UMJETNOST)

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 30P/0P/15V

Sadržaj kolegija: Pluralizam stilova jedna je od glavnih osobitosti arhitekture XIX. stoljeća. Na kolegiju će se pokušati odgovoriti na pitanje kojim su se kriterijima vodili arhitekti i/ili naručitelji pri odabiru stila za građevine koje su podizali.

Cilj kolegija: znanja: upoznati se s temeljnom dilemom arhitekture XIX. stoljeća – koji stil izabrati pri projektiranju građevine; vještine: razvijanje sposobnosti istraživanja povijesti gradnje na primjeru odabranih građevina, te oblikovne analize arhitektonskih djela; kompetencije: interpretacija djela i pojava u arhitekturi XIX. stoljeća.

Ispit: pismeni i usmeni

Literatura

  • Historicizam u Hrvatskoj, katalozi izložbe 1 i 2, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2000. (odabrana poglavlja);
  • David Watkin, Robin Middleton, Architecture of the Nineteenth Century, Phaidon Inc Ltd, London, 2003.;
  • Henry-Russell Hitchcock, Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries, Yale University Press, Pelican History of Art, New Haven and London, 1987. (odabrana poglavlja).

ažurirano: 2 Listopad, 2016