Umjetnost romanike

šifra: 51169
ECTS: 5
semestar: 3

Oblik nastave: 30P/15S/15V

Syllabus 2018./2019.

Sadržaj kolegija: Kolegij razrađuje temeljne pretpostavke i tijek razvoja stila u zapadnoj Europi od XI. do XIII. stoljeća poglavito u monumentalnoj arhitekturi. Pregledom stvaralački najznačajnijih regija uz objašnjavanje uvjeta i poticaja pri definiranju razvojnih faza prate se tradicije i novi obzori na putu k sintezama razvijenog srednjeg vijeka. U raznolikosti usmjerenja i dosega objašnjava se povijesna i prostorna uvjetovanost romaničkog izraza, otkrivaju kohezijski faktori definiranja glavnih tipskih razreda, i u tim okvirima određuje mjesto spomeničke baštine istog doba na tlu Hrvatske.

Cilj kolegija: Usvajanje osnovnih razvojnih etapa romaničkog stila u arhitekturi zapadne Europe i Hrvatske. Poznavanje najznačajnijih spomenika razdoblja, te prostornih i povijesnih okolnosti u nastanku i razvoju stilskih obilježja u raznim krajevima Zapada kao kulturne i umjetničke cjeline na početku razvijenog srednjeg vijeka. Samostalno prepoznavanje svojstava i tumačenje elemenata stilskog rječnika i najznačajnijih umjetničkih pojava u arhitekturi romanike uz korištenje temeljne metodologije i terminologije povijesno-umjetničke struke. Nesmetano praćenje i razumijevanje kontinuiteta stilskog razvoja u fazama razvijenog srednjeg vijeka.

Ispit: pismeni (kolokviji nakon 7. i 14. tjedna)

Literatura

  • Howard Saalman, MEDIEVAL ARCHITECTURE, New York 1967.
  • Kenneth John Conant, CAROLINGIAN AND ROMANESQUE ARCHITECTURE, Pengiun Books Ltd. 1973. (ili neko drugo izdanje), dio II. gl. 5 – 6 – 7; dio III. gl. 8, 9, 10, 11; dio IV. gl. 12 – 13 – 14 – 15 – 16; dio V. gl. 17 – 18; dio VI gl. 19 – 20 – 21 – 22.
  • Rolf Toman i dr., ROMANESQUE ed. Könemann 1997., gl.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; pregledati gl. 8, 9, 10.
  • Joško Belamarić, ROMANIKA, Enciklopedija Hrvatske umjetnosti - II / 1996., ili Hrvatska likovna enciklopedija - 6 / 2005.

ažurirano: 30 Rujan, 2020