Katedra za modernu umjetnost i vizualne komunikacije

predstojnik: dr. sc. Dragan Damjanović docent

Članovi katedre:

dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, doc.

ažurirano: 21 Svibanj, 2017