Katedra za umjetnost renesanse i baroka

predstojnik: dr. sc. Sanja Cvetnić redovita profesorica

Članovi katedre:

  • dr. sc. Dubravka Botica, red. prof.
  • dr. sc. Danko Šourek, izv. prof.
  • dr. sc. Tanja Trška, doc.
 

Albumi s terenske nastave

2011.

Od Tounja do Senja (22. X. 2011.)

Snimila Sofia Lovrić 

2005.

Križevci – Gornja Rijeka – Dropkovec (16. III. 2005.)

Snimili i pripremili studenti Odsjeka za povijest umjetnosti

 

Znanstveni skup – Akademik Andre Mohorovičić: Varaždin i varaždinske teme – uz desetu godišnjicu smrti akademika Andre Mohorovičića (2002. – 2012.) i stotu godišnjicu njegova rođenja (1913. – 2013.) te trideset godina Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije u Varaždinu (1983. – 2013.) u organizaciji Zavoda HAZU u Varaždinu (svibanj 2012.).

Autori studentskoga projekta Hommage akademiku Andri Mohorovičiću: Cesta kaj mi povedati znaš: Kristina Brodarić, Lucija Bužančić, Ema Ćerimagić, Mateja Fabijanić, Kristijan Jerković, Nataša Klasnić, Jelena Mužar, Ivan Roth, Nevenka Šarčević, Petra Šlosel, Tihana Vlaić, Eva Žile (studenti diplomskoga studija povijesti umjetnosti, IV. i V. godina; mentorica: dr. sc. Sanja Cvetnić).

  

  

  

 

 

 * * * * *

Autori studentskoga projekta Beatrica Frankapan i Stari grad u Varaždinu: hommage akademiku Andri Mohorovičiću: Grgur Akrap, Josipa Baličević, Petra Batelja, Lucija Briški, Anja Grgić, Ivana Horvat, Lina Jurjević, Nikolina Knežević, Jelena Kovre, Sofia Lovrić, Gordana Marković, Ivana Marušić, Tihana Masnjak, Nikolina Punjek Duđak, Mima Solje, Ivana Šupljika, Simon Žlahtić (studenti diplomskoga studija povijesti umjetnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, IV. i V. godina; mentorica dr. sc. Sanja Cvetnić). Na pomoći u istraživanju zahvaljujemo Ljerki Šimunić, muzejskoj savjetnici iz Gradskoga muzeja Varaždin.

 

 

 

 

Anđela Horvat (1911.-1985.) – Znanstveni skup posvećen stotoj obljetnici rođenja (Zagreb, 10.-11. studenoga 2011.)

- studentski projekti-posteri

Krešimir Juraga, Štajerska i Međimurje u istraživanjima Anđele Horvat: Maria Zell u Donjem Vidovcu

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ana Kaniški, Anđela Horvat, naručitelj Daniel Praunsperger i kapela sv. Josipa

 

Antonia Tomić, Anđela Horvat – osmanska baština na hrvatskom tlu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Maja Žvorc, Anđela Horvat i uomini illustri iz Čakovca

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti (Zagreb, 25.-27. studenog 2010.)

- studentski projekti-posteri

Novo ruho kapele sv. Petra u Gotalovcu

autori: Ivana Bralić, Gordan Budanec, Iva Butković, Tea Čović, Janja Čulig, Feđa Gavrilović, Kristina Gmajnički, Ksenija Gašpar, Zoja Ivanišević, Ivna Jelavić, Ana Kaniški, Iva Kranjec, Petra Ladović, Marija Lovreković, Jelena Maksić, Zrinka Marković, Jasna Mataija, Josip Matker, Ana Mirilović, Ana-Marija Paček, Nataša Pašić, Predrag Pavić, Nikolina Pejić, Mihael Puntarić, Marija Radovanović, Ivan Rastović, Bernarda Ratančić, Petra Ružman, Valerija Soldo, Lovorka Šarić, Isabell Šimić, Ana Škegro, Ivana Tandarić, Ines Tanović, Sanja Tarandek, Irena Tomašić, Ivana Vargaš, Dunja Vranešević, Ana Zubak; mentori prof. dr. sc. Sanja Cvetnić, Danko Šourek

  

Povijest povijesno-umjetničkih izdanja u Hrvatskoj

autori: Neda Batinić, Sara Bertičević, Marija Borovičkić, Ivana Bralić, Dunja Čopec, Boris Čučković, Janja Čulig, Petra Dolanjski, Ana-Marija Filipec, Feđa Gavrilović, Sarah Gojković, Ana Kaniški, Josipa Kovačević, Vesna Kurilić, Marija Lovreković, Zrinka Marković, Iva Meštrović, Marina Pretković, Sonja Prijić, Iva Raič-Stojanović, Bernarda Ratančić, Mirna Ratkajec, Valerija Soldo, Irena Solenički, Maruša Stamać, Isabell Šimić, Ana Škegro, Pavica Šonjić, Ivana Tandarić, Ines Tanović, Tanja Vohalski, Dunja Vranešević; mentori prof. dr. sc. Sanja Cvetnić, Tanja Trška Miklošić

 

Kapela sv. Barbare u Velikoj Mlaki

Projekt istraživanja drvene kapele sv. Barbare u Velikoj Mlaki (administrativno danas župnoj crkvi) započet je početkom akademske godine 2006./2007. u okviru izbornoga kolegija Pučka umjetnost nakon Tridentskoga sabora u kontinentalnoj Hrvatskoj. Nakon što je u skupini studenata prihvaćena ideja o objavi samostalne publikacije o kapeli, istraživači su se razdijelili prema potrebama pojedine problematske skupine. Prvo su provedena arhivska istraživanja, te analiza komparativnoga materijala na terenu (srodne kapele u Letovaniću kraj Kupe, Boku kraj Save, Brestu Pokupskom, Turopoljskom Vrhovlju, Buševcu) i u radionicama Hrvatskoga restauratorskoga zavoda (dijelovi oplate iz kapele u Staroj Drenčini). Rad je nastavljen analizom pojedinih spomeničkih dijelova i cjelina te spajanjem rezultata pojedinoga istraživanja u poglavlja koja slijede uobičajeni red u takvom tipu monografskih izdanja. U projektu su sudjelovali: Vedrana Bulum, Mirela Bartolić, Zorka Bibić, Marija Burić, Martina Čermak, Maja Dugopoljac, Marta Gabela, Irena Gessner, Lucija Gudlin, Sunčana Habek, Kristina Jančec, Marko Jandrić, Nika Jurčić, Katarina Kekez, Božidar Kereković, Vlatka Kranželić, Marija Lučevnjak, Josipa Lukinović, Melita Majstorović, Danijela Marković, Josip Matker, Matej Matošin, Dunja Nekić, Danijela Pandža, Ana Petković, Lana Rakonić, Tatjana Ratkajec, Valentina Rogina, Bojan Smode, Petra Srbljinović, Tanja Šolić, Vesna Žirovec, Teuta Ymeri. Priloge za izdanje uredila je dr. sc. Sanja Cvetnić, mentorica na projektu, a monografiju je objavila 2008. godine izdavačka kuća Leykam international d.o.o. u Zagrebu. Sudionicima u projektu dodijeljena je Posebna Rektorova nagrada za akademsku godinu 2008./2009.

ažurirano: 5 Siječanj, 2022