Katedra za umjetnost antike, kasne antike i ranog srednjeg vijeka

predstojnik: dr. sc. Miljenko Jurković redoviti profesor

Članovi katedre:

 • dr. sc. Dino Milinović, red. prof.
 • dr. sc. Nikolina Maraković, izv. prof.
 • dr. sc. Tin Turković, doc.
 • dr. sc. Maja Zeman, doc.

POVIJEST KATEDRE

Katedra za antiku, kasnu antiku i rani srednji vijek ima povijest koja seže u 1958. godinu, iako izvorno nije bila uspostavljena u obliku koji ima danas. Ona danas obuhvaća sadržaj koji je nekoć obuhvaćala Katedra za povijest umjetnosti starog vijeka i dio sadržaja koji je predavan na Katedri za umjetnost srednjeg vijeka (rani srednji vijek). Godine 1958. uspostavljene su Katedra za povijest umjetnosti starog vijeka (voditelj M. Gorenc) i Katedra za opću i nacionalnu umjetnost srednjeg vijeka (voditelj M. Prelog), no obje su katedre ukinute u reorganizaciji strukture Odsjeka 1966. godine. Sredinom 1970-ih ponovno se ustrojavaju katedre slijedeći tradiciju ustroja Odsjeka. Uz ostale katedre, ustrojavaju se i Katedra za povijest umjetnosti starog vijeka i Katedra za povijest umjetnosti srednjeg vijeka. S početkom 1980-ih na Katedri za povijest umjetnosti srednjeg vijeka obnavlja se i predmet umjetnosti ranog srednjeg vijeka, razdvojen od predmeta umjetnosti kasnog srednjeg vijeka. S reformama krajem 20. stoljeća oformljuje se katedra koja je združila umjetnost antike s umjetnošću ranog srednjeg vijeka na tragu suvremenih promišljanja razvoja umjetnosti između dvaju razdobljâ.

Nastavljajući više od 130 godina dugu tradiciju upućivanja studenata u antičku i srednjovjekovnu umjetnost i arhitekturu, danas nastavnici Katedre za antiku, kasnu antiku i rani srednji vijek sudjeluju u izvedbi nastave na sve tri razine studija: preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj. U sklopu diplomskog studija Katedra sudjeluje u izvedbi Modula 1 – Umjetnost antike i srednjega vijeka u suradnji s Katedrom za umjetnost romanike i gotike.

PREDMETI KATEDRE NA PREDDIPLOMSKOM STUDIJU

Obavezni:

 • Umjetnost antike, nositelj/izvodač: dr. sc. Dino Milinović, izvanredni profesor, izvođač: dr. sc. Tin Turković, docent
 • Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka, nositelj/izvodač: dr. sc. Miljenko Jurković, redoviti profesor, izvođač: dr. sc. Nikolina Maraković, docent

Izborni:

 • Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana, nositelj: dr. sc. Miljenko Jurković, redoviti profesor, izvođač: dr. sc. Maja Zeman, viši asistent
 • Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri, nositelj/izvođač: dr. sc. Miljenko Jurković, redoviti profesor
 • Umjetnost starih civilizacija, nositelj/izvodač: dr. sc. Tin Turković, docent, izvođač: dr. sc. Josipa Lulić, viši asistent
 • Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta, nositelj: dr. sc. Nikolina Maraković, docent, izvođač: dr. sc. Maja Zeman, viši asistent
 • Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva, nositelj: dr. sc. Miljenko Jurković, redoviti profesor, izvođač: dr. sc. Josipa Lulić, viši asistent
 • Antičko slikarstvo, nositelj/izvodač: dr. sc. Tin Turković, docent, izvođač: dr. sc. Nikolina Maraković, docent
 • Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti (III.-IV. stoljeće), nositelj/izvođač: dr. sc. Dino Milinović, izvanredni profesor
 • Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji, nositelj/izvodač: dr. sc. Nikolina Maraković, docent, izvođač: dr. sc. Maja Zeman, viši asistent
 • Karolinška Istra, nositelj/izvođač: dr. sc. Miljenko Jurković, redoviti profesor
 • Trogir – grad spomenik. Antička i srednjovjekovna arhitektura i umjetnost Trogira i okolice, nositelj/izvodač: dr. sc. Tin Turković,docent, izvođač: dr. sc. Maja Zeman, viši asistent

PREDMETI KATEDRE NA DIPLOMSKOM STUDIJU

Obavezni:

 • Postupci i metode istraživanja – Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi, nositelj/izvođač: dr. sc. Miljenko Jurković, redoviti profesor
 • Interpretacija djela – Umjetnost oko godine 1000., nositelj/izvođač: dr. sc. Nikolina Maraković, docent

Izborni:

 • Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka, nositelj/izvođač: dr. sc. Miljenko Jurković, redoviti profesor
 • Transformacije antičkog svijeta, nositelj/izvođač: dr. sc. Dino Milinović, izvanredni profesor

NADOLAZEĆE AKTIVNOSTI

 • terenska nastava (2-8. travnja 2016.) predmeta »Umjetnost antike« i »Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka« (združeno s predmetom »Uvod u ikonologiju«) u Rimu i Raveni za studente preddiplomskog studija.
 • II. ciklus edukacijsko-istraživačkih radionica (veljača 2016.) na spomeničkoj građi dubrovačke katedrale Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike u Dubrovniku organizaciji. Sadržaj i ciljevi radionica primarno su vezani uz istraživanja dubrovačke katedrale, kulturnog spomenika pod zaštitom UNESCO-a (voditelj: dr. sc. Tin Turković, koordinator: dr. sc. Maja Zeman).
 • ažurirano: 18 Ožujak, 2021