Umjetnost oko godine 1000.* (modul 1)

šifra: 117731
ECTS: 5
semestar: zimski
termin održavanja nastave: petak, 11:00-13:15, A-126

*OBAVEZAN KOLEGIJ MODULA 1 (UMJETNOST ANTIKE I SREDNJEG VIJEKA)

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 30P/15S/0V

Sadržaj kolegija: Kolegij je posvećen pojedinim aspektima i pojedinim problemima istraživanja umjetničkog stvaralaštva na prijelazu iz prvoga u drugi milenij. Razmatrat će se pitanje »straha oko godine 1000.« i »očekivanja oko godine 1000.« uz pregled spomenika koji najrječitije govore o spomenutoj problematici. Razmatrat će se termini i stilsko-kronološke odrednice povezane s proučavanjem spomenika spomenutoga razdoblja (kao što je, primjerice, »prva romanika«), fenomen »dugoga trajanja« pojedinih ideja i oblika od kasnoantičkoga i karolinškoga doba te ideja renovatio imperii koja je značajno obilježila upravo spomenuto razdoblje, a posebna će pažnja biti posvećena i ulozi naručitelja. Na nizu primjera prezentirat će se različite mogućnosti »čitanja« i tumačenja umjetničkih djela spomenutoga razdoblja – od njegove likovne analize do njegove interpretacije u općem društveno-povijesnom kontekstu, ali i kontekstu specifičnih povijesnih zbivanja na određenom prostoru te osobne biografije naručitelja.

Cilj kolegija: Cilj je kolegija upoznati studente s jednim od ključnih razdoblja u proučavanju srednjovjekovne umjetnosti – upoznati ih s fenomenom »umjetnosti oko godine 1000.«, čije je shvaćanje nužno za potpuniji uvid i razumijevanje kulture i umjetnosti srednjega vijeka. Studenti će dobiti uvid u političku, vjersku i kulturnu klimu spomenutoga razdoblja te promjene koje se događaju u arhitekturi i likovnim umjetnostima upravo oko prijelaza tisućljeća. Dobit će uvid u recentna istraživanja i suvremene teorije u proučavanju kulture i umjetnosti toga doba te uvid u različite metode istraživanja i različite pristupe proučavanoj problematici. Naučit će prepoznavati i razlikovati spomenike prema njihovim morfološkim obilježjima, ali također osvijestiti važnost njihova proučavanja u društveno-povijesnom kontekstu.

Ispit: usmeni

Literatura

Obavezna

 • Caillet, Jean-Pierre; Gaborit-Chopin, Danielle; Palazzo, Éric, L’Europe de l’an mil (ur. Pierre Riché), Zodiaque 2001. (poglavlja: L’architecture religieuse i Le décor monumental) (ili bilješke s predavanja);
 • Mayr-Harting, Henry, Ottonian Book Illumination. Themes, Harvey Miller Publishers, London 1991. (1999.);
 • Lasco, Peter, Ars sacra 800-1200, Penguin Books, 1972. (Part Two – The Art of the Tenth and Eleventh Centuries);
 • Jurković, Miljenko, »Crkvena reforma i ranoromanička arhitektura na istočnom Jadranu«, SHP III/20, 1990., str. 191-213; Jurković, Miljenko – Maraković, Nikolina, »La nascita del primo romanico in Croazia nel contesto delle grandi riforme eclesiastiche del secolo XI«, Immagine e Ideologia (Studi in onore di A. C. Quintavalle)

Dodatna

 • Le siecle de l’an mil / Umjetnost oko godine 1000 – Hortus artium medievalium 6, Zagreb-Motovun 2000.;
 • Dodwell, Charles Reginald, Painting in Europe 800-1200, Penguin Books, London, 1971.;
 • Dodwell, Charles Reginald, The Pictorial Arts of the West 800-1200, Yale University Press, Pelican History of Art, 1993.;
 • Mayr-Harting, Henry, Ottonian Book Illumination. Books, Harvey Miller Publishers, London 1991. (1999.).;
 • Garrison, Eliza, Ottonian Imperial Art and Portraiture: The Artistic Patronage of Otto III and Henry II, Ashgate Pub Co., 2012.;
 • Hiscock, Nigel (ed.), The White Mantle of Churches: Architecture, Liturgy and Art around the Millennium, Turnhout, Brepols, 2003.;
 • Wieczorek, Alfried; Hinz, Hans-Martin, Europas Mitte um 1000: Beitrage zur Geschichte, Kunst und Archaologie (3 vol.), katalog izložbe, Stuttgart, Theiss, 2000.;
 • Conant, Kenneth John, Carolingian and Romanesque Architecture 800-1200, New Haven; London: Yale University Press, 1993.;
 • Romanesque. Architecture, Sculpture, Painting (ed. R. Toman), Ullmann & Könemann, Tandem Verlag GmbH, 2004. (dijelovi koji se odnose na arhitekturu 10. i 11. st.);
 • Demus, Otto, Romanesque Mural Painting, New York, Harry N. Abrams, Inc. Publishers, 1970. (dijelovi koji se odnose na slikarstvo 10. i 11. st.);
 • Landes, Richard; Gow, Andrew; Van Meter, David C. (ur.), The Apocalyptic Year 1000. Religious Expectation and Social Change, 950-1050, Oxford University Press, 2003.;
 • Frassetto, Michael (ed.), The Year 1000. Religious and Social Response to the Turning of the First Millennium, Palgrave Macmillian, 2002.;
 • Emmerson, Richard K, McGinn, Bernard (ed.), The Apocalypse in the Middle Ages, Cornell University Press 1992.
 • Maraković, Nikolina, »Zidne slike u crkvi sv. Martina u Svetom Lovreču (Istra): nove spoznaje na tragu Fučićevih opažanja«, Az grišni diak Branko pridivkom Fučić, Malinska-Rijeka-Zagreb, 2011., str. 281-316
 • Maraković, Nikolina, »Crkva sv. Martina u Svetom Lovreču Pazenatičkom – privatna crkva porečkih biskupa ili istarskih (mark)grofova?«, Histria: Godišnjak istarskog povijesnog društva, 1, 2011., str. 13-36

ažurirano: 2 Listopad, 2016