Umjetnost Trecenta (modul 1)

šifra: 118192
ECTS: 5
semestar: zimski

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 30P/15S/0V

Sadržaj kolegija: Ovaj kolegij se bavi umjetnošću talijanskog Trecenta poglavito na primjerima slikarstva i skulpture. Pratit ćemo osamostaljivanje talijanskih umjetničkih radionica počevši od razdoblja ranih škola pod utjecajem maniere grece do proto-renesansne umjetnosti Giotta i njegovih sljedbenika. Kolegij će nastojati predstaviti umjetnost raznih talijanskih centara, pa tako i kasnosrednjovjekovnu Veneciju i umjetnost Paola Venezijana koji je ostavio značajni trag u slikarstvu na području Dalmacije.

Cilj kolegija: Steći znanje o stilskim i ikonografskim značajkama umjetnosti u ovom značajnom razdoblju. Iako je kolegij zamisljen kao pregled najznačajnijh umjetničkih pojava u tom razdoblju s namjerom upoznavanja i sistematiziranja te građe, nastojat ćemo obraditi i tematske cjeline kao što je pojava sekularnih tema u umjetnosti, oblikovanje civilnog identiteta kroz štovanje slika, rane manifestacije humanističkog duha u slikarstvu u doba Dantea i druge.

Ispit: pismeni (dva kolokvija)

Literatura

  • Alastair Smart, The Dawn of Italian Painting, 1250-1400, Cornell University Press, 1978.;
  • Sandra Baragali, European Art of the Fourteenth Century, engleski prijevod, 2007. (talijansko izdanje 2005.), Getty Museum, Los Angeles;
  • Joachim Poeschke, Italian Frescoes: The Age of Giotto 1280-1400, New York, London: Abbeville Press, 2004. (odabrana poglavlja);
  • Victor M. Schmidt, ed., Italian Panel Painting of the Duecento and Trecento, Studies in the History of Art, Center for Advanced Studies in the Visual Arts, National Gallery of Art, Washington, 2002. (odabrana poglavlja);
  • Michelangelo Muraro, Paolo da Venezia, University Park: Pennsylvania State University Press, 1970.;
  • Diana Norman, ed., Siena, Florence, Padua: Art, Society and Religion 1280-1400, Yale University Press, 1995. (odabrana poglavlja);
  • Bilješke s predavanja i PP prezentacije.

ažurirano: 1 Listopad, 2021