Povijest i teorija dizajna* (modul 3)

šifra: 117730
ECTS: 5
semestar: zimski

*OBAVEZAN KOLEGIJ MODULA 3 (MODERNA I SUVREMENA UMJETNOST)

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 15P/15S/15V

Sadržaj kolegija: Uvid u povijest industrijskog (produkt) i grafičkog dizajna s posebnim osvrtom na pitanja stila i kontekst povijesti umjetnosti. Uključeno je razdoblje od početka 19. stoljeća do suvremene produkcije, s osobitim osvrtom na odnos pojedinih segmenata dizajna i ostalih područja vizualne kulture. Zasebne tematske cjeline unutar programa čine područja međusobnih odnosa i utjecaja dizajna i arhitekture te urbanizma, izložbe kao specifični oblik promocije dizajna, odnos dizajna i ideologije, dizajn u kontekstu društvenih prilika, mode, pitanje kiča u dizajnu, odnos dizajna i popularne kulture.
Zastupljeni su stilovi i razdoblja u rasponu od historizma, secesije i art nouveaua, art decoa, modernog, avangardnog i neoavangardnog dizajna, odnosno funkcionalističkog i organskog dizajna, do postmoderne i aktualnih tendencija, s težištem na ključnim pojavama, eksperimentalnim modelima edukacije, pokretima, institucionalnim i vaninstitucionalnim oblicima djelovanja i pojavama, uključujući teorijske osnove dizajna.

Cilj kolegija: Stjecanje znanja o dizajnu kao specifičnom mediju kreativnog izraza, o osnovama metodologije povijesti dizajna, razvijanje sposobnosti za interdisciplinarne pristupe u istraživanju analognih tema.

Ispit: pismeni

Literatura

Obavezna

 • Jonathan M. Woodham, Twentieth Century Design, Oxford: Oxford University Press, 1997. (odabrana poglavlja);
 • Judy Attfield, Pat Kirkham, A View from the Interior: Feminism, Women and Design, London: Women’s Press, 1995. (odabrana poglavlja);
 • Victor Margolin, Design Discourse: History, Theory, Criticism, Chicago: University of Chicago Press, 1989. (odabrana poglavlja);
 • Steven Lubar, W. David Kingary, History from Things: Essays on Material Culture, Washington DC: Smithsonian, 1993. (odabrana poglavlja);
 • Susan Reid, David Crowley (ur.), Style and Socialism: Modernity and Material Culture in Post-War Eastern Europe, Oxford: Berg Publishers, 2000. (odabrana poglavlja);
 • Jasna Galjer, Dizajn pedesetih u Hrvatskoj. Od utopije do stvarnosti, Zagreb: Horetzky, 2004. (odabrana poglavlja);
 • Prezentacije i sažeci predavanja na mrežnim stranicama (Omega).

Dodatna

 • J.M. Woodham, A Dictionary of modern design, 2004. (odabrana poglavlja);
 • AAVV. Secesija u Hrvatskoj, MUO, Zagreb, 2003. (odabrana poglavlja);
 • AAVV. Art deco i umjetnost u Hrvatskoj između dva rata, MUO, Zagreb, 2010. (odabrana poglavlja);
 • Reyner Banham, Theory and Design in the First Machine Age, Oxford, 1960. (odabrana poglavlja);
 • Vera Horvat Pintarić, Od kiča do vječnosti, Zagreb, 1979. (odabrana poglavlja);
 • Lesley Jackson, The New Look : Design in the Fifties, London, 1991. (odabrana poglavlja);
 • Peter Dormer, Design since 1945, London, 1993. (odabrana poglavlja)
 • Lev Manovich, The Language of New Media, Cambridge, MA 2002. (odabrana poglavlja).

ažurirano: 1 Listopad, 2021