Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću* (modul 4)

šifra: 124458
ECTS: 5
semestar: ljetni

*OBAVEZNI KOLEGIJ MODULA 4 (KONZERVATORSTVO)

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 15P/15S/15V

Sadržaj kolegija: Istraživanje i zaštita spomenika u Hrvatskoj u prvoj polovici XIX. st. (J. Spon i G. Wheeler, D. Farlati, J. B. Fischer von Erlach, R. Adam, A. Fortis, J. Bajamonti, L.F. Cassas, F. i K. Lanza, F. Carrara, V. Andrić). Osnivanje i djelovanje c. kr. Središnjeg povjerenstva u hrvatskim zemljama (I. Kukuljević-Sakcinski, K. Weiss, F. Bulić, A. Riegl, M. Dvořák). Zaštita spomenika u Hrvatskim zemljama u drugoj polovici XIX. st. (A. Hauser, A. Perišić, L. Jelić, F. Bulić, J. J. Strossmayer, F. v. Schmidt, I. Kršnjavi, H. Bolle, I. K. Tkalčić, J. Brunšmid). Zaštita spomenika u Hrvatskoj na prijelazu stoljeća do Prvoga svjetskog rata, vrijeme Kraljevine Jugoslavije i Nezavisne države Hrvatske (F. Bulić, Gj. Szabo, Lj. Karaman, K. Strajnić). Zaštita spomenika nakon Drugoga svjetskog rata: teorijski doprinosi (M. Prelog, G. Gamulin, C. Fisković, J. i T. Marasović, I. Maroević i dr.), obnova nakon ratnih razaranja (Zadar), zakonodavstvo i organizacija službe zaštite, intervencije na graditeljskim cjelinama i pojedinačnim građevinama (Dioklecijanova palača), interpolacije (Zagreb, Split, Rijeka), obnova nakon prirodnih katastrofa (potres u Dubrovniku), kulturna baština u Hrvatskoj u Domovinskom ratu: razaranja i obnova.

Cilj kolegija: Razumijevanje osnovnih konzervatorskih teorija i metoda primijenjenih  u Hrvatskoj tijekom XIX. i XX. stoljeća. Usporedba s europskim kontekstom. Usvajanje temeljne znanstvene terminologije. Samostalna izrada pismenih seminarskih radova.

Ispit: pismeni i usmeni

Literatura

 • ARBUTINA, Dražen, Zadarski urbanistički i arhitektonski opus Brune Milića, Narodni muzej, Zadar, 2002., str. 1-130;
 • BAJAMONTI, J., Zapisi o gradu Splitu, Nakladni zavod Marko Marulić, Split, 1975., str. 1-381;
 • BULIĆ, Frane, KARAMAN, Ljubo, Palača cara Dioklecijana u Splitu, Zagreb, 1927., str. 1-284;
 • BULIĆ, Frano, Kaiser Diokletians Palast, Matica Hrvatska, 1929., str. 1-179+101;
 • FISKOVIĆ, Cvito, MARASOVIĆ, Jerko, Prilog proučavanju i zaštiti Dioklecijanove palače u Splitu, JAZU, Zagreb, 1950., knjiga 279 , str. 1-119 + grafički prilozi;
 • FORTIS, A., Put po Dalmaciji, Globus, Zagreb, 1984., str. 1-303;
 • HORVAT, Lina Anđela, Konzervatorski rad kod Hrvata, Hrvatski državni konzervatorski zavod, br. 1, Zagreb, 1944., str. 1-73;
 • HORVAT, Lina Anđela, Prilozi poviestnom razvoju čuvanja umjetničkih i kulturno-poviestnih spomenika u Hrvatskoj, Vlastita naklada, Zagreb; 1944., str. 1-32;
 • KEČKEMET, Duško, Louis Francois Cassas i njegove slike Istre i Dalmacije 1782, Zagreb, Rad JAZU, 1978., knjiga 379, str. 7-200;
 • KEČKEMET, Duško, Vicko Andrić – arhitekt i konzervator 1793 – 1866, Književni krug, Split, 1993., str. 1-235;
 • KEČKEMET, D., Robert Adam – Dioklecijanova palača i klasicizam, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 2003.;
 • KNEŽEVIĆ, Snješka, ŠERBETIĆ, Berislav, Obnova Dubrovnika 1979 – 89, Zavod za obnovu Dubrovnika, Dubrovnik, 1988.-89., str. 1 – 370;
 • MARASOVIĆ, Jerko, Prostorni razvoj jugoistočnog dijela Dioklecijanove palače, Split, ožujak 2000., str. 1-213;
 • MARASOVIĆ, Tomislav, Dioklecijanova palača – svjetska kulturna baština Split – Hrvatska,  Naklada Dominović-Buvina, Zagreb, 1994., str. 1-128;
 • MARASOVIĆ, T., CAMBI, N., Kronologija proučavanja, očuvanja i uređenja Dioklecijanove palače, u: Dioklecijanova palača – katalog izložbe, Lions Club Split, 1994., str. 29-61;
 • MARKOVIĆ, Slavica, Ćiril Metod Iveković – arhitekt i konzervator, DPUH, Zagreb, 1992., str. 1-165;
 • MAROEVIĆ, Ivo, Sadašnjost baštine, DPUSRH, Zagreb, 1986., str. 1-389;
 • MAROEVIĆ, Ivo, Rat i baština u prostoru Hrvatske – Krieg und Kulturerbe im Raum Kroatien, Matica Hrvatska ogranak Petrinja, Zagreb, 1995., str. 1-63;
 • MAROEVIĆ, Ivo, Konzervatorsko novo iverje, Matica Hrvatska u Petrinji, Petrinja, 2000., str. 1-200;
 • MARUŠEVSKI, Olga, Iso Kršnjavi kao graditelj, DPUSRH, Zagreb, 1986., str. 1-262;
 • McCORMICK, T. J., Charles Louis Clerisseau and the Genesis of Neo-Classicism, The Architectural History Foundation – The MIT Press, New York – Massachusetts, 1990.,  str. 1-284;
 • MULJAČIĆ, Ž., Putovanja Alberta Fortisa po Hrvatskoj i Sloveniji, Književni krug, Split, 1996., str. 1-181;
 • NENADIĆ, Rosana, Obnova Zadra nakon 2. svj. rata (1944-1991.g.), FF/OPU – diplomski rad, Zagreb, 1998., str. 1-104;
 • PIPLOVIĆ, S., Alois Hauser u Dalmaciji; Društvo prijatelja kulturne baštine Split, Split, 2002., str. 1-251.

ažurirano: 2 Listopad, 2016