Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi* (modul 1)

šifra: 117735
ECTS: 5
semestar: zimski
termin održavanja nastave: ponedjeljak, 12:30 - 14:45, A-126

*OBAVEZAN KOLEGIJ MODULA 1 (UMJETNOST ANTIKE I SREDNJEG VIJEKA)

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 30P/15S/0V

Sadržaj kolegija: Kolegij daje pregled razvoja sakralne arhitekture od početaka kršćanstva do romanike s posebnim naglaskom na odnos forme i funkcije. U tom smislu težište se stavlja na analizu unutrašnje organizacije crkvenoga prostora te njezinih mijena kroz navedeno razdoblje, ali i na promjene liturgije koje su djelomično bile uzrokom tih transformacija. Osim detaljne analize pojedinih emblematskih spomenika srednjovjekovne arhitekture i njezinoga unutrašnjeg uređenja, studenti će dobiti uvid u nove metode, recentna istraživanja i suvremene teorije u proučavanju srednjovjekovlja.

Cilj kolegija: navedeni kolegij ima za cilj upoznati studente s promjenama organizacije crkvenoga prostora i sakralnih sklopova kroz odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi (od početka IV. do početka XI. st), na prostoru Mediterana i zapadne Europe. Naglasak je na novim istraživanjima i promjenama u shvaćanju te problematike koja je dominantna u istraživanjima srednjovjekovne arhitekture i umjetnosti.

Ispit: usmeni

Literatura

Obavezna

 • Krautheimer, R., Early Christian and Byzantine Architecture, The Pelican History of Art, Harmondsworth 1986.
 • Caillet, Jean-Pierre; Gaborit-Chopin, Danielle; Palazzo, Éric, L’Europe de l’an mil (ur. Pierre Riché), Zodiaque 2001. (ili bilješke s predavanja)
 • Erlande-Brandenburg, A., Katedrala, Zagreb 1997., pogl. II i III, str. 33-82.
 • Jurković, M., Sv. Spas na vrelu Cetine i problem westwerka u hrvatskoj predromanici, SHP III/22, 1995., str. 55-75.
 • Antiquité Tardive 4 (1996.), Les églises doubles et les familles d’églises

Dodatna

 • Hortus Artium Medievalium 5 (1999.) – izbor članaka
 • Hortus Artium Medievalium 11 (2005.) – izbor članaka
 • Hrvati i Karolinzi, katalog izložbe, Split, 2000.
 • P. Piva (ur.), Arte Medievale nel contesto, Milano, 2005.
 • Jurković, M. ; Caillet, J-P., Velika Gospa pres de Bale 1, 2007.
 • Heitz, C., L’architecture religieuse carolingienne – les formes et leurs fonctions, Paris, 1980.

ažurirano: 2 Listopad, 2016