Drugi rok upisa na diplomski studij povijesti umjetnosti

Upisni kriteriji i razlikovne obaveze za upis u prvu godinu diplomskih studija 2022/2023.

POVIJEST UMJETNOSTI

ZAVRŠEN PREDDIPLOMSKI STUDIJ: preddiplomski sveučilišni studij povijesti umjetnosti; preddiplomski sveučilišni studij likovne kulture (za upis nastavničkog smjera isključivo preddiplomski sveučilišni studij povijesti umjetnosti ili likovne kulture)

KVALIFIKACIJSKI ISPIT: da, za pristupnike koji su završili srodne ili neistovjetne preddiplomske studije (Odluka Vijeća Odsjeka od 5. svibnja 2021.). Na temelju rezultata kvalifikacijskog ispita, pristupnici koji su završili srodne ili neistovjetne preddiplomske studije bit će rangirani u okviru razredbenog postupka zajedno s pristupnicima koji su završili preddiplomske studije povijesti umjetnosti ili likovne kulture. Kvalifikacijski ispit ne isključuje razlikovne ispite koji se polažu tijekom razlikovnog semestra/godine ili tijekom diplomskog studija. Kvalifikacijski ispit će se održati 4. listopada 2022. u 9:00 u predavaonici A-126 na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

RAZREDBENI POSTUPAK: Osim dokumentacije propisane u okviru upisnog postupka na razini Fakulteta, svi pristupnici trebaju tajništvu Odsjeka za povijest umjetnosti najkasnije do 3. listopada 2022. godine do kraja dana (23:59) elektronskim putem dostaviti ispunjeni Obrazac za prijavu za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti (dostupan u tajništvu i na internetskim stranicama Odsjeka), u kojemu navode prioritete modela diplomskoga studija povijesti umjetnosti.

Pristupnici biraju između pet mogućih opcija unutar diplomskoga studija, označavajući brojem od 1 do 5 željeni odabir (1 = prvi izbor; 5 = posljednji izbor). Na obrascu su navedene sljedeće opcije smjerova i modula diplomskoga studija povijesti umjetnosti:

· Nastavnički smjer
· Istraživački smjer – modul Umjetnost antike i srednjeg vijeka
· Istraživački smjer – modul Umjetnost renesanse i baroka
· Istraživački smjer – modul Moderna i suvremena umjetnost
· Istraživački smjer – modul Konzervatorstvo

Prijave na diplomski studij bez popunjenog Obrasca za prijavu na upis na diplomski studij povijesti umjetnosti dostavljenog tajništvu Odsjeka smatrat će se nepotpunima. Obrazac je potrebno poslati na mail adresu: povijest.umjetnosti@ffzg.hr

Prioritet pri upisu modula/smjerova određuje se na temelju prosjeka ocjena na završenom preddiplomskom studiju povijesti umjetnosti ili likovne kulture. U prosjek ocjena ubrajaju se sve ocjene na završenom studiju povijesti umjetnosti ili likovne kulture na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu ili na sveučilištima u Hrvatskoj gdje se izvode ti studijski programi i izdaju odgovarajuće svjedodžbe prvostupnika.

Upisi na pojedine module/smjerove odvijat će se do popunjenja kvote od 15 studenata po modulu/smjeru; nakon popunjenja kvote pristupniku će biti omogućeno upisati sljedeći odabrani modul/smjer koji je naveo na prijavnom obrascu.

RAZLIKOVNE OBAVEZE: O razlikovnim obvezama studenata koji su završili srodne ili neistovjetne preddiplomske studije odlučivat će odsječko povjerenstvo nakon razredbenog postupka, a temeljem uvida u završeni studijski program kandidata.

Obrazac za prijavu za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti

ažurirano: 6 Listopad, 2022